Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

V Międzynarodowa Konferencja

Zielona Góra 13-14.10.2022 r.

Szanowni Uczestnicy, uprzejmie informujemy, że certyfikaty uczestnictwa w konferencji zostaną wysłane do końca listopada.
Kalendarium

Kalendarium

5.09.2022
nadesłanie abstraktów i zgłoszeń

30.09.2022
nadesłanie posterów w wersji elektronicznej

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny

Rejestracja na konferencje

W celu zarejestrowania się na konferencję należy wypełnić formularz on-line

Tematyka konferencji

  • Adaptacja do zmian klimatu
  • Sieci i instalacje wewnętrzne
  • Ochrona przeciwpowodziowa
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Technologie oczyszczania wody i ścieków
  • Energetyka cieplna, wentylacja i klimatyzacja
  • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych
  • Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych
  • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym
  • Gleby terenów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, wydobywczych i wojskowych
  • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku
  • Efektywność energetyczna obiektów i systemów
  • Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
  • Mikroplastik w środowisku
  • Elektromobilność
  • Jakość i ochrona powietrza
  • Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Publikacje

Civil and Environmental Engineering Reports (Lista MEiN 70 pkt.)

www.ceer.uz.zgora.pl (bez dodatkowych opłat)

Termin nadsyłania pełnych wersji artykułów 30.09.2022 r., publikacja po pozytywnych recenzjach: grudzień 2022

Energies (Lista MEiN 140 pkt. IF 3.252)

Artykuły do czasopism MDPI tylko z zakresu tematycznego Special Issue

(z możliwością uzyskania zniżki na publikację)

 

Artykuły podlegają standardowej procedurze recenzji wydawniczej

Ramowy program
konferencji on-line

13.10.2022 r.

9:00 - 9:10

Otwarcie konferencji

9:10 - 10:45

Sesja I
Prowadzący: prof. Andrzej Greinert

11:00 - 12:35

Sesja II
Prowadzący: Jakub Kostecki, PhD

12:50 - 14:25

Sesja III
Prowadząca: prof. Sylwia Myszograj

14:40 - 16:30

Sesja IV
Prowadząca: prof. Izabela Krupińska

14.10.2022 r.

9:00 - 10:35

Sesja I
Prowadząca: Ewelina Płuciennik-Koropczuk, PhD

10:50 - 12:25

Sesja II
Prowadząca: Marta Gortych, PhD

12:40 - 14:00

Sesja posterowa
Prowadzący: Piotr Ziembicki PhD
Ireneusz Nowogoński, PhD

Komitet Naukowy

Przewodniczący

dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ, Polska – sekcja Inżynieria Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, Polska – sekcja Kształtowanie Środowiska

 

Komitet organizacyjny

Członkowie

dr inż. Jakub Kostecki – przewodniczący

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk – v-ce przewodniczący

dr inż. Marta Gortych – sekretarz

dr inż. Anita Jakubaszek

dr inż. Piotr Ziembicki

 

Konferencja pod patronatem

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

Rejestracja na konferencje

W celu zarejestrowania się na konferencję należy wypełnić formularz on-line